Egzaminacyjny (FCE, CAE, CPE, DELF, DELE, etc)

Egzaminacyjny (FCE, CAE, CPE, DELF, DELE, etc)
0 kursant

Kurs egzaminacyjny

Kurs egzaminacyjny przeznaczony dla osób podchodzących do egzaminów typu FCE, DELE, DELF, czy GEOTHE INST. zapewniający gruntowne przygotowanie do egzaminu. Kurs umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych, poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych.

Program

Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie i ich przetwarzanie. Powtórzenie modułów odpowiadającym zakresom tematycznym określonym przy konkretnym egzaminie. Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie. Ćwiczenie strategii i technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną. Wypowiedź ustna z native speaker’em pod kątem egzaminu ustnego, praca na arkuszach egzaminacyjnych.

Nauzyciel

Zapisz się

  • Program
    Brak części w tej sekcji

Nauczyciel

User Avatar Alex

zł918.00