Egzaminacyjny (FCE, CAE, CPE, DELF, DELE, etc)

45 hours
All levels
0 lesson
0 quiz
0 student

Kurs egzaminacyjny

Kurs egzaminacyjny przeznaczony dla osób podchodzących do egzaminów typu FCE, DELE, DELF, czy GEOTHE INST. zapewniający gruntowne przygotowanie do egzaminu. Kurs umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych, poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych.

Program

Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie i ich przetwarzanie. Powtórzenie modułów odpowiadającym zakresom tematycznym określonym przy konkretnym egzaminie. Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie. Ćwiczenie strategii i technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną. Wypowiedź ustna z native speaker’em pod kątem egzaminu ustnego, praca na arkuszach egzaminacyjnych.

Nauzyciel

Ciaran

Ciaran

Native speaker z Irlandia
Javi

Javi

Native speaker z Hiszpanii
Alex

Alex

Native speaker z Anglii
Peter

Peter

Native speaker z Anglii

Zapisz się