Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne
0 kursant

Zajecia indywidualne

Zajecia indywidualne przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować swoim tempem i chcą, aby program był dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań. Idealny dla dzieci nieśmiałych, mających problemy z przebiciem się w grupie lub dla dzieci bardzo uzdolnionych, wyprzedzających swoich rówieśników. Doskonały dla ambitnych oraz zapracowanych dorosłych.

Program

Dostosowanie zajęć do potrzeb i poziomu ucznia. Praca na autentycznych tekstach łączących interesujące treści z faktami z zakresu kultury, życia codziennego itp. zaadaptowanych z brytyjskich gazet, czasopism oraz z portali informacyjnych. Bogaty wybór ciekawych tekstów umożliwiających rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. Słuchanie płyt CD z oryginalnymi nagraniami, w których wypowiadają się osoby posługujące się różnymi regionalnymi odmianami języka. Segmenty poświęcone gramatyce obejmujące wszystkie ważne zagadnienia gramatyczne. Sekcje rozwijające umiejętność pisania. Duży nacisk na komunikację, całe zajęcia prowadzone są w języku obcym, w większości przypadków przez native speaker’a. Rozmowy prowadzone na różne interesujące tematy, prowadzące do rozwijania słownictwa, jak i łatwości wypowiadania się.

Nauczyciel

Program kursu jest pusty

Nauczyciel

User Avatar Alex

zł81.00