Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin

I. WST臉P

CK QUADERNO prowadzi szkolenia w zakresie j臋zyk贸w obcych, kurs贸w przedmiotowych, gimnazjalnych i maturalnych.
Szkolenia mog膮 mie膰 form臋 kurs贸w stacjonarnych i wyjazdowych, zar贸wno grupowych jak i indywidualnych oraz na terenie firm zlecaj膮cych.
Kursy przeznaczone s膮 dla dzieci od lat sze艣ciu, m艂odzie偶y i doros艂ych.
Firma prowadzi r贸wnie偶 zaj臋cia dla os贸b indywidualnych. W takim przypadku terminy, liczba godzin, program i ceny ustalane s膮 odr臋bnie 聽dla ka偶dego takiego przypadku.
Firma oferuje stacjonarne kursy j臋zykowe dla pracownik贸w firm na ich terenie. W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane s膮 dla ka偶dego takiego kursu oddzielnie.
Firma oferuje wyjazdowe kursy j臋zyka angielskiego zagranic膮 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽(w Wielkiej Brytanii i na Malcie) /oraz wyjazdowe kursy j臋zyka hiszpa艅skiego w Hiszpanii dla uczestnik贸w indywidualnych jak i firm. 聽聽W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane s膮 odr臋bnie dla ka偶dego takiego przypadku.
Zaj臋cia na kursach CK Quaderno prowadzone s膮 przez nauczycieli posiadaj膮cych wymagane kwalifikacje zawodowe.
Grupy j臋zykowe standartowe na kursach stacjonarnych licz膮 聽nie wi臋cej ni偶 10 student贸w. Mini-grupy j臋zykowe na kursach stacjonarnych licz膮 聽od 4 do 5 student贸w.
W przypadku mniejszej liczby student贸w w grupie standartowej ni偶 6, CK Quaderno mo偶e zaproponowa膰 skr贸cenie zaj臋膰 przy zachowaniu ceny kursu lub przekszta艂cenie grupy w mini-grup臋. W takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich uczestnik贸w danej grupy. Powy偶sze uzgodnienia znajd膮 swoje odzwierciedlenie w aneksie do umowy.
Zaj臋cia na j臋zykowych kursach stacjonarnych prowadzone s膮 na wszystkich poziomach j臋zykowych od pocz膮tkuj膮cego do zaawansowanego, jak r贸wnie偶 przygotowuj膮 do egzamin贸w o charakterze pa艅stwowym i mi臋dzynarodowym.
CK po艣redniczy w zapisach student贸w na egzaminy mi臋dzynarodowe typu FCE, CAE czy Goethe Institut. Oznacza to, 偶e student poza fachowym przygotowaniem do egzaminu otrzymanym w szkole r贸wnie偶 zapisuje si臋 i dokonuje op艂aty bezpo艣rednio w CK Quaderno. Ceny egzamin贸w zewn臋trznych nie s膮 wliczone do cen kurs贸w do nich przygotowuj膮cych.
Na zako艅czenie kursu Firma wystawia certyfikat o odbytym szkoleniu, jego poziomie i liczbie godzin. Nie jest to 艣wiadectwo w rozumieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kursy Wyjazdowe J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie prowadzone s膮 na wszystkich poziomach j臋zykowych.
Grupowe Wyjazdowe Kursy J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Hiszpa艅skiego w Hiszpanii trwaj膮 2 lub 3 tygodnie w okresie letnim (lipiec, sierpie艅).

聽聽聽II. ORGANIZACJA ROKU

a. Kursy grupowe

Rok szkolny jest podzielony na 3 trymestry.
Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 od poniedzia艂ku do soboty wed艂ug ustalonego na pocz膮tku roku harmonogramu.
W okresie letnim szko艂a prowadzi zaj臋cia na trymestrze letnim (od po艂owy czerwca do wrze艣nia)
Wi臋kszo艣膰 zaj臋膰 odbywa si臋 w blokach dwugodzinnych. Jedna godzina lekcyjna to 45 minut. Kursy dla dzieci prowadzone s膮 systemem 60-minutowych zaj臋膰 dwa razy w tygodniu za wyj膮tkiem dzieci najm艂odszych 6/7 lat gdzie jednost膮 lekcyjn膮 jest 45 minut.
Szko艂a gwarantuje przeprowadzenie okre艣lonej dla danego kursu liczby godzin – w przypadku niemo偶no艣ci przeprowadzenia zaj臋膰 w przewidzianym terminie z winy firmy (przypadki losowe, choroba) szko艂a zapewnia zast臋pstwo za nieobecnego nauczyciela lub ustala z uczestnikami grupy dodatkowy termin, aby wywi膮za膰 si臋 z zobowi膮zania.
Ka偶dy trymestr zako艅czony jest testem post臋p贸w w nauce, a ko艅cowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osi膮gni臋ciach i brakach studenta.

b. Kursy indywidualne

Rok szkolny trwa od 1 wrze艣nia do 30 czerwca z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia umowy na okres lipca i sierpnia bez dodatkowej dop艂aty do wpisowego.
Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 od poniedzia艂ku do soboty wed艂ug ustalonego na pocz膮tku roku harmonogramu.
D艂ugo艣膰 zaj臋膰 i ich cz臋stotliwo艣膰 wybierana jest przez studenta i zostaje 聽w okre艣lona w umowie.
Studenci indywidualni zobowi膮zani s膮 do zaplanowania zaj臋膰 na kolejny miesi膮c w formie pisemnej w postaci sms-a lub maila wys艂anego do szko艂y.
Zaj臋cia zaplanowane dla kursu indywidualnego musz膮 pokrywa膰 conajmniej 50% mo偶liwych w danym miesi膮cu termin贸w.
Zgodnie z umow膮 indywidualn膮, szko艂a gwarantuje 聽mo偶liwo艣膰 odwo艂ywania zaj臋膰 z conajmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem, nie wi臋cej jednak ni偶 40% zaplanowanych zaj臋膰 w miesi膮cu rozliczeniowym. Odwo艂anie zaj臋膰 porannych (do godziny 13:00) musi by膰 dokonane dnia poprzedniego do godziny 22:00.
Odwo艂anie zaj臋膰 musi by膰 dokonane w formie pisemnej: e-mail, sms – wys艂ane do sekretariatu szko艂y. Odwo艂anie zaj臋膰 w dniu ich odbywania musi by膰 dokonane sms-em.
W przypadku odwo艂ania zaj臋膰 zaplanowanych musi nast膮pi膰 uzgodnienie dodatkowych termin贸w ich odbycia lub zostan膮 one przeniesione na pierwszy mo偶liwy termin po zako艅czeniu umowy.
Ka偶dy trymestr zako艅czony jest testem post臋p贸w w nauce, a ko艅cowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osi膮gni臋ciach i brakach studenta.
do g贸ry 聽

聽聽聽III. ZAPISY, UMOWY

Zapisy na kursy odbywaj膮 si臋 zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny lub trymestr letni.
Przyj臋cie studenta na kurs nast臋puje po z艂o偶eniu kompletnie wype艂nionego formularza zg艂oszeniowego, przeczytaniu regulaminu szko艂y i podpisaniu umowy oraz dokonaniu wp艂aty obliczonej przez pracownika szko艂y.
Studenci ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie na poziom wy偶szy ni偶 pocz膮tkuj膮cy lub na kolejny trymestr 聽poddani zostan膮 testowi kwalifikacyjnemu. Zapisanie si臋 na kurs wy偶szego stopnia z r贸wnoczesnych przedstawieniem dyplomu zdanego egzaminu zewn臋trznego bezpo艣rednio poprzedzaj膮cego ten poziom zwalnia z testu kwalifikacyjnego.
Studenci kontynuuj膮cy nauk臋 z tego samego j臋zyka s膮 zwolnieni z testu kwalifikacyjnego chyba, 偶e sami wyra偶膮 ch臋膰 wzi臋cia w nim udzia艂u.
Studenci zapisuj膮cy si臋 na okre艣lony kurs grupowy podpisuj膮 umow臋 na ca艂y okres trwania wybranego kursu 鈥 dla wi臋kszo艣ci kurs贸w s膮 to pe艂ne trzy trymestry.
Zar贸wno studentom kurs贸w grupowych jak i szkole przys艂uguje prawo do wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia dla kurs贸w grupowych to 30 dni i musi by膰 ono dokonane pisemnie. Za dat臋 wypowiedzenia przyjmuje si臋 dat臋 wp艂ywu wypowiedzenia do CK Quaderno. Brak pisemnego wypowiedzenia poci膮ga za sob膮 konieczno艣膰 wywi膮zania si臋 z zobowi膮za艅 finansowych zawartych w umowie.
Studenci zapisuj膮cy si臋 na kurs indywidualny okre艣laj膮 okres trwania kursu i stosownie do wybranego okresu op艂acaj膮 wpisowe.
W przypadku przed艂u偶enia umowy studenta indywidualnego, obowi膮zuje op艂acenie stosownego wpisowego.
Od umowy 聽studenta indywidualnego przys艂uguje obu stronom 14 dniowy okres wypowiedzenia.
Zapisy przyjmowane s膮 w sekretariacie firmy przy ul Krakowskiej 33 w Miko艂owie. Zg艂oszenie mo偶e by膰 przekazane do CK Quaderno poprzez poczt臋, a op艂ata wniesiona do banku na konto w banku ING – nr 65 1050 1399 1000 0090 3198 1351聽
Sekretariat firmy przyjmuje interesant贸w codziennie od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 10.00 do 17.00 od poniedzia艂ku do czwartku, oraz od 12:00 do 16:00 w pi膮tki za wyj膮tkiem okres贸w 艣wi膮tecznych lub urlopowych kiedy to godziny pracy ulegaj膮 ograniczeniu lub zawieszeniu, o czym klienci zostan膮 poinformowani na tablicy og艂osze艅.
Zapisy na Wyjazdowe Kursy J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie czy Hiszpa艅skiego w Hiszpanii przyjmowane s膮 przez ca艂y okres od momentu og艂oszenia naboru, a偶 do rozpocz臋cia kurs贸w i przyjmowane s膮 w sekretariacie firmy jak r贸wnie偶 przez poczt臋. Wp艂at na Wyjazdowe Kursy nale偶y dokonywa膰 na konto bankowe w ustalony indywidualnie spos贸b.

聽IV. CENY, FORMY P艁ATNO艢CI 聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Cena kurs贸w stacjonarnych podana w ofercie zawiera nauk臋 w okre艣lonej w ANEKSIE na dany rok liczbie godzin dla danego kursu.
CK Quaderno pobiera wpisowe na wszystkie kursy. Pe艂ne wpisowe (100 z艂) zawiera obs艂ug臋 administracyjn膮 oraz pakiet edukacyjny: 1 podr臋cznik wiod膮cy oraz pozosta艂e materia艂y dydaktyczne w postaci kopii.
W przypadku kurs贸w 1-miesi臋cznych i 1-trymestralnych wpisowe wynosi 50 z艂 i zawiera koszty administracyjne oraz materia艂y dydaktyczne w postaci kopii i wydruk贸w.
W przypadku podj臋cia wi臋kszej liczby kurs贸w r贸wnocze艣nie, wpisowe mo偶e by膰 obni偶one lub w skrajnych przypadkach, student mo偶e by膰 z niego zwolniony.
W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, wpisowe nie podlega zwrotowi.
Tabela aktualnych cen kurs贸w oraz ich roz艂o偶enia na raty trymestralne sprecyzowana jest w ANEKSIE do regulaminu na dany rok szkolny.
S膮 dwie mo偶liwo艣ci op艂aty za kurs: w ca艂o艣ci lub w trzech ratach trymestralnych. Ponadto, szko艂a umo偶liwia i po艣redniczy w podpisaniu umowy z bankiem na op艂acanie kursu w systemie 10 nieoprocentowanych rat miesi臋cznych. Ta opcje mo偶liwa jest jedynie w przypadku gdy taki kredyt znajduje si臋 w ofercie bank贸w polskich.
Z艂o偶enie w sekretariacie szko艂y zg艂oszenia na kurs bez wniesienia wpisowego nie jest uwa偶ane za zawarcie umowy, a jest jedynie wst臋pnym zg艂oszeniem ch臋ci uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu wp艂aty wpisowego, CK QUADERNO zawiera ze studentem umow臋 o przeprowadzenie stosownego kursu.
Wszelkie wp艂aty musz膮 by膰 dokonane przed rozpocz臋ciem kolejnego trymestru. Student, kt贸ry nie dokona nale偶nej wp艂aty w podanym terminie zostanie skre艣lony z listy student贸w. Oznacza to utrat臋 mo偶liwo艣ci skorzystania z przyznanych zni偶ek w tym za kontynuacj臋 nauki.
Wp艂aty mog膮 by膰 dokonywane got贸wkowo w sekretariacie szko艂y lub przelewem bankowym na konto FUH Quaderno. W razie konieczno艣ci dokonania wp艂aty, gdy sekretariat jest zamkni臋ty, nale偶y jej dokona膰 na konto firmy nr 38 1240 1330 1111 0000 2315 0089 w banku PKO SA.
Osoby rezygnuj膮ce z kursu po pierwszych zaj臋ciach otrzymuj膮 zwrot wp艂aty bez 偶adnych potr膮ce艅. Nie dotyczy to kontynuacji nauki na kolejnych w danym roku trymestrach.
Absencja chorobowa czy losowa nie uprawnia do zwrotu wniesionych op艂at.
Op艂aty za kursy indywidualne wnoszone s膮 z g贸ry w ratach miesi臋cznych do 5 ka偶dego miesi膮ca po zaplanowaniu zaj臋膰 na dany miesi膮c.
Ceny Wyjazdowego Kursu J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz hiszpa艅skiego w Hiszpanii s膮 podawane do wiadomo艣ci klient贸w w momencie rozpocz臋cia naboru na nowy sezon na pocz膮tku roku.
聽聽
聽聽V. RABATY

CK Quaderno oferuje studentom kurs贸w grupowych liczne zni偶ki od podstawowej ceny kursu.
Osoby zapisuj膮ce si臋 na kurs roczny i r贸wnocze艣nie op艂acaj膮ce co najmniej pierwszy trymestr do dnia 5 wrze艣nia w艂膮cznie korzystaj膮 z 鈥瀙romocji wczesnego zapisu鈥.
Promocja wczesnego zapisu oznacza 5% rabatu w stosunku do wyliczonego kosztu kursu i dotyczy jedynie dokonywanej w tym dniu wp艂aty. Oznacza to, 偶e je偶eli student op艂aca tylko pierwszy trymestr to jego zni偶ka zostanie naliczona tylko od kwoty nale偶nej za pierwszy trymestr. Promocja ta dotyczy r贸wnie偶 wp艂aty wpisowego.
Studenci op艂acaj膮cy ca艂y rok z g贸ry otrzymuj膮 10% zni偶ki naliczonego kosztu kursu. Promocja ta dotyczy wy艂膮cznie os贸b zapisuj膮cych si臋 najp贸藕niej do 31 pa藕dziernika na ca艂oroczny kurs oraz op艂acaj膮cych pe艂ny koszt kursu. Promocja ta nie dotyczy kurs贸w 1 lub 2-trymestralnych i 1-miesi臋cznych 聽聽oraz wpisowego.
Studenci kontynuuj膮cy nauk臋 w CK Quaderno otrzymuj膮 10% zni偶ki od podstawowego kosztu wybranego kursu. Promocja ta nie dotyczy wpisowego.
Kontynuacja nauki rozumiana jest jako dalsza nauka tego samego j臋zyka po zesz艂orocznym kursie w CK Quaderno zako艅czonym terminowo w minionym roku lub letnim kursie j臋zykowym w Wielkiej Brytanii, na Malcie lub w Hiszpanii w minionym sezonie.
W przypadku rezygnacji studenta w trakcie trwania ubieg艂ego roku szkolnego, zni偶ka nie przys艂uguje.
Przyznaje si臋 r贸wnie偶 zni偶ki 鈥瀝odzinne鈥 dla ka偶dej kolejnej osoby z rodziny prowadz膮cej to samo gospodarstwo domowe (niezam臋偶na siostra, nie偶onaty brat, ojciec, matka, m膮偶, 偶ona 鈥 zamieszkuj膮cy pod tym samym adresem). Zni偶ki tej udziela si臋 drugiej i kolejnej osobie w kolejno艣ci zg艂oszenia i wynosi ona 10% wyliczonego kosztu kursu. Zni偶ka ta przys艂uguje tylko na jeden kurs i nie dotyczy wpisowego.
Przyznaje si臋 r贸wnie偶 zni偶k臋 za r贸wnoczesne podj臋cie nowego kursu drugiego i kolejnego j臋zyka lub przedmiotu w wysoko艣ci 10% wyliczonego kosztu kursu oraz 20% kolejnego wpisowego. 聽Zni偶ka ta obowi膮zuje w pierwszym roku trwania kursu. W kolejnym roku zostanie przyznana zni偶ka za kontynuacj臋 nauki.
W przypadku na艂o偶enia si臋 kilku, niewykluczaj膮cych si臋 rabat贸w s膮 one naliczane w nast臋puj膮cej kolejno艣ci:
鈼 kontynuacja nauki lub podj臋cie nowego, drugiego kursu 10%

鈼 druga lub kolejna osoba z rodziny 10%

鈼 op艂ata ca艂o艣ci 10%

鈼 promocja wczesnego zapisu 5%

Tabela op艂at uwzgl臋dniaj膮cych zni偶ki znajduje si臋 do wgl膮du w sekretariacie firmy
Szczeg贸艂owy regulamin p艂atno艣ci dotycz膮cy Wyjazdowego Kursu J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Wyjazdowego Kursu J臋zyka Hiszpa艅skiego w Hiszpanii przedstawione s膮 w Warunkach Uczestnictwa w danym kursie oraz Za艂膮czniku do Umowy.
Studenci kontynuuj膮cy nauk臋 na Wyjazdowym Kursie J臋zyka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Hiszpa艅skiego w Hiszpanii otrzymuj膮 5% zni偶ki od podstawowej ceny kursu (kosztu wyra偶onego w walucie obcej).