Egzamin ósmoklasisty

50 hours
All levels
0 lessons
0 quizzes
4 students

Kurs egzamin ósmoklasisty przeznaczony dla dzieci w klasie ósmej, zapewniający gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Kurs umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych.

Program

  • Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
  • Powtórzenie czternastu tematycznych modułów odpowiadającym zakresom tematycznym określonym w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
  • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
  • Ćwiczenie strategii i technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, co pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
  • Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
  • Powtórzenie czternastu tematycznych modułów odpowiadającym zakresom tematycznym określonym w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
  • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie. Ćwiczenie strategii i technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, co pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Alex

Alex

Native speaker z Anglii

Zapisz się