User Avatar

Kurs dla dzieci 6-7 lat

60 Hours
All levels
0 lessons
0 quizzes
3 students

Kurs dla dzieci przeznaczony dla uczniów klas 2 – 5 szkoły podstawowej. Materiał językowy wprowadzany jest stopniowo, tak by dzieci mogły go dobrze opanować, rozwijając jednocześnie wszystkie sprawności językowe – umiejętność słuchania, mówienia, czytania oraz pisania. Nauczyciele bardzo zwracają uwagę, aby dzieci mówiły pełnymi zdaniami. Dodatkowo kontakt z native speakerem wpływa na prawidłową i naturalną wymowę.

Program:

  • Materiał językowy wprowadzany poprzez „żywy język”– ciekawe teksty czytanek oraz interesujące dialogi.
  • Nauczanie gramatyki w kontekście sytuacyjnym. Interaktywne zadania służące ćwiczeniu słownictwa i struktur gramatycznych.
  • Ciekawe artykuły przemawiające do wyobraźni uczniów (dzieci starsze).
  • Ukierunkowana nauka pisania oryginalnych tekstów. Piosenki i gry językowe.
  • Pomysły prac do samodzielnego opracowania przez uczniów tzw. Project.
  • Cykliczne utrwalanie wcześniej wprowadzonego słownictwa i struktur.
  • Regularne powtórki materiału oraz ocena postępów w nauce pod koniec każdego bloku tematycznego.
  • Słuchanki z płyt CD z autentycznymi nagraniami.
  • Kolorowy zeszyt ćwiczeń z naklejkami (dzieci młodsze).
Claire

Claire

Native speaker z RPA
  Haai darr, which would be “hello there’ in Afrikaans! I’m a South African living in Mikołow now for nearly...
Alex

Alex

Native speaker z Anglii
Hi there. The name’s Wood. Alex Wood. And by that, you’ll gather that I’m a Bond fan along with all...

Zapisz się