Egzaminacyjny (Matura, FCE, CAE, CPE, etc)

45 Hours
All levels
0 lessons
0 quizzes
3 students

Kurs egzaminacyjny przeznaczony dla osób podchodzących do egzaminów typu Matura, FCE, DELE, DELF, czy GEOTHE INST. zapewniający gruntowne przygotowanie do egzaminu. Kurs umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych, poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych.

Program

Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie i ich przetwarzanie. Powtórzenie modułów odpowiadającym zakresom tematycznym określonym przy konkretnym egzaminie. Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie. Ćwiczenie strategii i technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną. Wypowiedź ustna z native speaker’em pod kątem egzaminu ustnego, praca na arkuszach egzaminacyjnych.

Claire

Claire

Native speaker z RPA
  Haai darr, which would be “hello there’ in Afrikaans! I’m a South African living in Mikołow now for nearly...
Alex

Alex

Native speaker z Anglii
Hi there. The name’s Wood. Alex Wood. And by that, you’ll gather that I’m a Bond fan along with all...

Zapisz się